Finnish

FREED (Funding Resources for Innovation in Energy Enterprise Development – Energia-alan innovaatioiden kehittämisen rahoitusinstrumentit) on kolmevuotinen projekti, joka saa rahoituksensa Interregin Pohjoinen ja periferia ja Arktis –ohjelman kautta

FREED auttaa jo olemassa olevia sekä toimintaansa aloittavia innovatiivisia energia-alan pieniä ja keskisuuria teknologiayrityksiä kehittämään liiketoimintasuunnitelmiaan ja hakemaan rahoitusta.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota ohjelmaan sopiville Pk-yrityksille tarvittava tukiverkko energiainnovaatioiden kehittämiseen ja muuttamaan niiden mahdollisuudet tuottavaksi liiketoiminnaksi.

 

FREEDin viiden askeleen ohjelma sisältää:

  • Alueellisten energiainnovaatioiden tarveanalyysi, asiakas- ja rahoittajahaastattelut
  • Tarjousprosessien herättely ja kohdentaminen tarpeellisiin teknologiainnovaatioihin
  • Alueellisten T&K-laitosten ja PK-yritysten yhteistyön tukeminen
  • Liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen auttamaan PK-yrityksiä innovaationsa esiintuomisessa
  • Rahoituspalvelut, jotka hyödyntävät yksityisiä sijoitusrahastoja auttamaan innovaatioiden kehittämistä

 

FREED -yhteistyöhanketta johtaa Oulun yliopisto, jossa on mukana yksityisiä sijoituspalveluyrityksiä, tutkimus- ja kehityslaitoksia, oppilaitoksia sekä muita julkisia laitoksia Skotlannista, Pohjois-Irlannista, Norjasta, Iso-Britanniasta, Saksasta ja Irlannista.

© 2023 FREED Project